logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

SOFTWARE D’IoT DE GESTIÓ URBANA

Plataforma única de gestió d’assets IoT a la vía pública amb mòduls de: cartografia, operacions, lumínic, telegestió i energètic. Disposem d’una potent eina de gestió i manteniment d’elements a la vía pública:

Enllumenat
Semàfors
Cámeres
Sensors
Punts wifi
Punts de recàrrega elèctrica
Sondes i actuadors
Plaques fotovoltaiques
Etc.

CONTROL I MANTENIMENT

elèctric i electrònic a espacis públics

Som experts en control i manteniment elèctric
i electrònic a la via pública.

Plataforma de tecnologia oberta i integrable (webService)

Plataforma opensource que permet la integració de plataformes municipals d'avisos i gestió de tasques mitjant l'aplicació de tecnologies Web Service.

Estructura modular

Permet integrar en una única plataforma todes les funcionalitats requerides en la gestió d'instal·lacions i actius municipals. Disposa de fins a 8 mòduls funcionals.

Gestió remota i a temps real

Monitorització i configuració dels paràmetres de funcionament i energètics amb enviament d'alarmes personalitzades, així com l'anàlisi permanent d'anomalies de consum.

Plataforma única d'assets IoT

L'aplicació ha estat dissenyada per incorporar i integrar informació específica relativa a les característiques i particularitats dels dispositius IoT instal·lats en l'entorn urbà.

Visualització ràpida i intuitiva

Accés web permanent des de qualsevol dispositiu equipat amb navegadors estàndard.

Aplicació de mobilitat

Directament vinculada a la plataforma que permet la connexió remota i entemps real a tota la informació i base documental relativa a l'inventari de les instal·lacions així com les tasques de manteniment preventiu i correctiu.