logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

Enllumenat

Home / Enllumenat

L’Ajuntament de Sant Joan Despí adjudica a SECE el contracte de servei de manteniment de l'enllumenat públic i de les instal·lacions elèctriques i de fontaneria de les dependències municipals del municipi. Continuem impulsant el desenvolupament sostenible de les infraestructures públiques ajudant al municipi a gestionar les seves instal·lacions d'enllumenat públic i edificis per optimitzar, assessorar i contribuir a l'eficiència energètica....

SECE ha executat la renovació de l'enllumenat públic de diversos carrers de Vilafranca del Penedès, mitjançant l'actuació sobre 631 punts de llum de l'enllumenat vial del municipi al programa d'inversions per realitzar obres d'alt impacte en la lluita dels municipis de la província contra el canvi climàtic. Amb aquests treballs s'aconsegueix reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle dels equipaments i les infraestructures locals, així com millorar l'eficiència energètica i reduir el consum de l'enllumenat públic....

El Concello de Vigo adjudica a la UTE SECE-ELEUKON la contractació del manteniment i la conservació de l'enllumenat públic viari, contribuint a l'estalvi energètic de les instal·lacions, la sostenibilitat del servei i la seguretat dels ciutadans. Les instal·lacions disposen d'un parc lumínic de 43.588 punts de llum i 737 centres de comandament. El contracte inclou també la conservació de fonts ornamentals, instal·lacions d'energies renovables, instal·lacions electromecàniques associades als túnels, passos inferiors i galeries de serveis, i altres instal·lacions elèctriques i auxiliars...

SECE continua treballant en el desenvolupament sostenible de les infraestructures públiques dels municipis. Aquest any l’Ajuntament de Vilafranca ha adjudicat a SECE el contracte de servei de manteniment i conservació de les instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors de Vilafranca del Penedès, que inclou també el subministrament, muntatge i desmuntatge de les instal·lacions ornamentals de Nadal i de connexions elèctriques temporals necessàries per a la celebració de festes populars i actes de ciutat, contribuint a optimitzar, assessorar i millorar l’eficiència energètica de...

SECE El Perú il·lumina el parc de L'Enradama a Surquillo, Regió de Lima. La companyia ha iniciat les seves activitats al Perú realitzant el disseny, subministrament i instal·lació de la il·luminació de l'entrada principal del parc i la plaça interior, instal·lant 10 lluminàries de vianants i 10 projectors d'àrea. Amb això, millorem la qualitat lumínica i la seguretat de les persones....

La telegestió a quadre i els sistemes de control punt a punt, juntament amb l'arribada de la il·luminació LED, han permès el desenvolupament de noves tecnologies que han revolucionat tota la gestió de l'enllumenat. Per afrontar aquests canvis, a SECE hem dut a terme una especialització del personal de la companyia, tant tècnic com personal de camp, i hem incorporat nous perfils especialitzats per continuar sent pioners en la #innovació i la implementació de les noves tecnologies....

Com a ePartner, a SECE oferim un servei integral per impulsar la mobilitat dels municipis per garantir una mobilitat segura i eficient. Per assolir-ho, realitzem el disseny, l'enginyeria i el projecte dels plans de mobilitat i duem a terme a execució i instal·lació de les solucions tècniques i tecnològiques que millor s'adapten a les necessitats de cada municipi. Però la nostra tasca com ePartner no s'acaba aquí, ja que també us ocupem de la gestió i el manteniment d'aquestes solucions i de...

L’Ajuntament dels Pallaresos adjudica a SECE el contracte de serveis pel manteniment de l'enllumenat públic exterior i instal·lacions semafòriques del municipi. Seguim fomentant el desenvolupament sostenible de les infraestructures públiques ajudant al municipi per gestionar les seves instal·lacions d'enllumenat públic i semàfors amb la finalitat d’optimitzar, assessorar i contribuir a l'eficiència energètica....