logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

Blog

Home / Enllumenat  / Vigo adjudica a SECE l’enllumenat públic viari

Vigo adjudica a SECE l’enllumenat públic viari

El Concello de Vigo adjudica a la UTE SECE-ELEUKON la contractació del manteniment i la conservació de l’enllumenat públic viari, contribuint a l’estalvi energètic de les instal·lacions, la sostenibilitat del servei i la seguretat dels ciutadans.

Les instal·lacions disposen d’un parc lumínic de 43.588 punts de llum i 737 centres de comandament. El contracte inclou també la conservació de fonts ornamentals, instal·lacions d’energies renovables, instal·lacions electromecàniques associades als túnels, passos inferiors i galeries de serveis, i altres instal·lacions elèctriques i auxiliars de la ciutat.